Avesta kommun

Välkommen till projekt Vilka är vi? Orsa

En kort introduktion till projekt Vilka är vi?. Projektet är en stor utbildningssatsning i Avesta och Orsa kommun, där alla anställda får möjlighet att utifrån ett digitalt material samtala kring frågor som rör inkludering och social sammanhållning på arbetsplatserna.